BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 14/1 ngày 15/1/2022

Phát sóng 17:55 ngày 14/01/2022