DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết ngày 13.4

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 13/04/2016