TRÊN TỪNG KINH TUYẾN

Phát sóng 21:00 ngày 13/04/2016