BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 13/1 ngày 14/1/2022

Phát sóng 17:55 ngày 13/01/2022