LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Thời hiệu khởi kiện – những lưu ý cho các doanh nghiệp

Nguồn: SCTV8 - VITV
10:30 ngày 13/01/2015

Kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng hơn với nền kinh tế thế giới. Điều này có nghĩa, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ ngày càng va chạm nhiều với các vụ kiện và tranh chấp thương mại. các tranh chấp này xảy ra không chỉ giữa các doanh nghiệp nội địa với nhau mà còn có cả những yếu tố nước ngòai. Trên thực tế, theo đánh giá của các chuyên gia, doanh nghiệp VN vẫn chưa thực sự quan tâm đến những quy định pháp lý, nhằm bảo vệ lợi ích của chính mình đặc biệt là khi tiến hành khởi kiện. Và một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp gặp phải hiện nay đó là việc hết thời hiệu khởi kiện