TRÊN TỪNG KINH TUYẾN

Phát sóng 21:00 ngày 12/04/2016