BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 12/1 ngày 13/1/2022

Phát sóng 17:55 ngày 12/01/2022