LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

“Một luật sửa 10 luật” gỡ khó cho môi trường kinh doanh

Phát sóng 21:35 ngày 11/01/2022

Bên cạnh những gói chính sách tài khóa, tiền tệ đủ lớn để hỗ trợ kịp thờitriển khai Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế cũng đóng vai trò then chốt vàxuyên suốt trong các chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, không ít văn bản quy phạm pháp luật được cho làcòn tồn tại quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với thực tiễn,gây khó khăn, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sốngngười dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hiệnnay. Bởi vậy, một trong những nội dung được Chính phủ đề xuất đưa vào chươngtrình kỳ họp bất thường của Quốc hội vừa khai mạc ngày 4/1/2022 này là Dự ánLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vàvừa, Luật Hải quan,Luật Thuế tiêu thụ đặcbiệtLuật Thihành án dân sự (hay còn gọi là Dự án “Một luật sửa 10 luật”). Dự án luật này được kỳ vọng sẽ "gỡ"khó cho môi trường kinh doanh Việt Nam. Chương trình LSDN tuần này sẽ tập trungphân tích: “Một luật sửa 10 luật” gỡ khó cho môi trường kinh doanh. Chươngtrình được phát sóng vào 21h35 thứ 3 – 11/1/2022 và phát lại vào nhiều khunggiờ khác trên kênh TH VITV. Mời quý vị đón xem. 

Thực hiện: