BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Bản tin DBTT 09/04/2016

Phát sóng 19:40 ngày 09/04/2016

Thực hiện: