BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết ngày 8.4

Nguồn: SCTV8-VITV
19:45 ngày 08/04/2016