BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Bản tin dự báo thời tiết ngày 7.4

Phát sóng 19:45 ngày 07/04/2016

Thực hiện: