DỰ BÁO THỜI TIẾT

Bản tin dự báo thời tiết ngày 7.4

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 07/04/2016