DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết ngày 6.4

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 06/04/2016