LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp tư nhân vẫn gặp khó trong thủ tục hành chính

Phát sóng 21:15 ngày 05/10/2021

Về khung khổ thể chế cho kinh tế tư nhân, nhiều doanh nghiệp vẫn có phản ánh, kiến nghị về khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, sự mâu thuẫn, không rõ ràng giữa các quy định pháp lý, nhiều quy định không hợp lý, không tương thích, tạo ra chi phí tuân thủ cao, can thiệp hành chính sâu vào quản trị nội bộ của doanh nghiệp.. Chính vì vậy, có nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng “Rào cản lớn nhất ở khu vực kinh tế tư nhân là tư duy quản lý bằng mọi giá. Nghĩa là nhìn thấy hiện tượng mới ngoài xã hội là ban hành luật để quản lý. Chất lượng thể chế chưa đạt được mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra. Với chủ đề này, bàn về những khó khăn mà khu vực kinh tế tư nhân gặp phải, đặc biệt là trong bối cảnh đang chống chọi với dịch Covid-19, chương trình LSDN tuần này sẽ phản ánh câu chuyện: Doanh nghiệp tư nhân vẫn gặp khó trong thủ tục hành chính . Chương trình phát sóng vào 21h35 thứ 3 – 5/10/2021, và phát lại vào nhiều khung giờ khác trên kênh TH VITV.

Thực hiện: