BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 05/08 ngày 06/08

Phát sóng 17:55 ngày 05/08/2022