BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 04/08 ngày 05/08

Phát sóng 17:55 ngày 04/08/2022