BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết ngày 4.5

Phát sóng 19:45 ngày 04/05/2016

Thực hiện: