CHÀO VIỆT NAM 18H

Nguồn: SCTV8-VITV
18:00 ngày 04/04/2016