CHÀO VIỆT NAM 11H

Phát sóng 11:00 ngày 04/04/2016