CHÀO VIỆT NAM 11H

Trực Tiếp: Thứ 2 - Thứ 7: 11h00 - 11h30

CỤM TIN NÓNG và những khai thác sâu về diễn biến kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội bao gồm: Phóng sự nóng, vấn đề hôm nay, cụm tin giao thương, cụm tin kinh tế đầu tư, cụm tin tài chính ngân hàng, cụm tin hoạt động doanh nghiệp và môi trường kinh doanh.