BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Bản tin dự báo thời tiết ngày 4.4

Phát sóng 19:45 ngày 04/04/2016

Thực hiện: