STARTUP 360

Tap chí startup số 546: EZSale Plus - Trợ Lý Đắc Lực Phòng Kinh Doanh

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:55 ngày 04/01/2022

Dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc tiếp cận khách hàng qua các kênh truyền thống của các doanh nghiệp cũng vì thế mà gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp buộc phải tìm kiếm các giải pháp mới linh hoạt, ứng dụng công nghệ để chuyển đổi mô hình kinh doanh thích ứng với điều kiện hiện tại, khắc phục khó khăn.