BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 03/08 ngày 04/08

Phát sóng 17:55 ngày 03/08/2022