DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết ngày 03.5

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 03/05/2016