BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết ngày 03.5

Phát sóng 19:45 ngày 03/05/2016

Thực hiện: