LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Quyền tự do kinh doanh

Nguồn: SCTV8 - VITV
10:30 ngày 03/02/2015

Hiến pháp năm 2013 quy định mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Vậy là phải mất 48 năm từ năm 1945 đến năm 1992 kể từ khi nhà nước ta ra đời, quyền tự do kinh doanh của công dân mới được xác lập. Và phải mất 69 năm từ năm 1945 đến năm 2013 quyền tự do kinh doanh của công dân mới được xác lập hoàn chỉnh. Ý nghĩa và tầm quan trọng của tự do kinh doanh là gì và làm sao vừa đảm bảo quyền tự do kinh doanh mà vẫn đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước