ĐỐI THOẠI

Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số ngành Du lịch

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 03/04/2022

Khách mời:

Ông Lữ Vincent Hùng – Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Ứng dụng Công nghệ ASP

TS Hàng Sấm Nang – Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam

Ông Ninh Gia Hạnh – Tổng giám đốc My Xteam