ĐỐI THOẠI

Tăng lãi suất sẽ là xu hướng trong dài hạn?

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 12/05/2024

Khách mời:

  • TS Lê Xuân Nghĩa – Thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

  • Ông Nguyễn Kim Hùng – Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

  • Ông Nguyễn Anh Khoa - Giám đốc phân tích, Công ty chứng khoán Agribank.