ĐỐI THOẠI

Những lợi ích thiết thực từ chương trình " Doanh nghiệp ưu tiên”

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 31/03/2024

Khách mời

1. Ông Nguyễn Sỹ Hoàng- Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan Việt Nam

2. Ông Vũ Tiến Lộc - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

3. Ông Thân Đức Việt -  Tổng giám đốc Tổng công ty May 10