BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 01/07 ngày 02/07

Phát sóng 17:55 ngày 01/07/2022