STARTUP 360

Tạp chí tuần 01/04/2016 - Fairtrade - Cơ hội khởi nghiệp hướng tới thương mại công bằng

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:45 ngày 01/04/2016

Tuần qua: phát triển Chính phủ điện tử; Tp HCM trở thành thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ; phát động Startup Wheel 2016; Bình Dương Smart City; Go Finance 2016; SECO EP Vietnam tại TP HCM; Kinh nghiệm từ cộng đồng Fintech Châu Á; Bạn đã thực sự hiểu Google; Ra mắt đại siêu thị giáo dục Topica Edumall; Shard chính thức về tay Foxconn; Microsoft Build 2016; …

Chủ đề tuần này: Fairtrade – Cơ hội khởi nghiệp hướng tới thương mại công bằng

Giải đáp: Dân non-tech có cơ hội trong ngành thương mại điện tử hay không?

Tuần sau: "Camping With Knowledge"; Vietnam Silicon Valley Accelerator Bootcamp Spring 2016; VYE April Pitch; Business Transformation with Google for Work Ecosystem; Learn to Code, Should I?; Angel Investing Forum…