BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết ngày 1-4

Phát sóng 19:45 ngày 01/04/2016

Thực hiện: