INTO VIỆT NAM - CUỐI TUẦN

Chủ Nhật: 08h00 - 08h30

Chương trình BẢN TIN TIẾNG ANH cuối tuần tổng hợp ngắn gọn những thông tin, sự kiện kinh tế - tài chính nổi bật trong tuần thông qua mục Con số và Sự kiện. Phản ánh tình hình và sự phát triển của nền kinh tế qua cách nhìn mới, khác lạ của các chuyên gia kinh tế thế giới, lãnh đạo các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tổng hợp tình hình thị trường chứng khoán trong tuần (đặc biệt là hoạt động mua, bán của ngoại hối).