INTO VIỆT NAM

Thứ 2 - Thứ 6: 22h30 - 22h45

Bản tin Tiếng Anh duy nhất trên Trang thông tin tổng hợp kinh tế tài chính VITV. Cập nhật các diễn biến mới nhất và nổi bật nhất về các hoạt động hợp tác kinh tế - chính trị giữa Việt Nam và các nước trên thế giới được cập nhật đầy đủ. Các chính sách liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài được phân tích chuyên sâu qua nhận định của các chuyên gia trong và ngoài nước. Chương trình cũng nêu bật tiềm năng và cơ hội phát triển cho các nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam.