ĐỐI THOẠI

Kết hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá để phục hồi kinh tế

Phát sóng 19:45 ngày 31/10/2021

Khách mời

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh – Chuyên gia tài chính

Ông Phạm Xuân Hoè – Nguyên Phó viện trưởng Viện chiến lược ngân hàng, Ngân hàng nhà nước

Ông Ngô Trung Hưng – Giám đốc Marketing Công ty Đại Việt Hương

Thực hiện: