TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Thông tư 36: Kỳ vọng ngân hàng an toàn, lành mạnh

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:00 ngày 31/01/2015

Thông tư 36/NHNN về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng chính thức có hiệu lực từ 01/02. Thông tư 36 sẽ tạo ra sự thay đổi nào cho thị trường? Những yêu cầu về tỷ lệ góp vốn, minh bạch thông tin có giúp kiểm soát sở hữu chéo? Việc thực thi các giới hạn có gặp trở ngại nào?