ĐỐI THOẠI

Chuyển đổi xanh – Hướng đến phát triển bền vững (P2)

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 01/10/2023

Khách mời:

Ông  Nguyễn Quốc Huy- Giám đốc điều hành công ty cổ phần công nghệ số Pro

Ông Phạm Hải Âu – Giám đốc dịch vụ tư vấn quản trị rủi ro doanh nghiệp và ESG, PwC Việt Nam

ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài