XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

Xuất khẩu gạo có bị ảnh hưởng bởi hạn mặn?

Nguồn: SCTV8 - VITV
20:30 ngày 30/04/2016