XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN

Xuất khẩu gạo có bị ảnh hưởng bởi hạn mặn?

Phát sóng 20:30 ngày 30/04/2016

Thực hiện: