INTO VIỆT NAM

Phát sóng 22:30 ngày 30/01/2015

không giới hạn room cho tổ chức nước ngoài mua cổ phần ngân hàng yếu - Thủ tướng đồng ý kiến nghị dự trữ 1-1,5 triệu tấn dầu giá thấp - Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá trong tháng 1.