ĐỐI THOẠI

Ngân hàng hỗ trợ DN trước tác động của dịch Covid-19 lần thứ 4 (P4)

Phát sóng 20:00 ngày 29/08/2021

Khách mời:

Ông . Phạm Xuân Hòe – Nguyên Phó viện trưởng - Viện chiến lược ngân hàng, Ngân hàng nhà nước

PGS.TS Trần Đình Thiên – Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

TS. Ngô Trung Hưng – Giám đốc Marketing Công ty Đại Việt Hương

Thực hiện: