TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Ngành ngân hàng 2021: Một năm nhìn lại

Phát sóng 21:35 ngày 27/12/2021

Năm 2021 đang dần khép lại với nhiều biến động nhưng có nhiều tín hiệu khả quan về kết quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại trong năm. Thực tế cho thấy, tính đến thời điểm này, các ngân hàng không chỉ công bố những kết quả tăng trưởngdương, một số ngân hàng còn hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm. 

Đại dịch Covid-19 trong 2 năm qua đã đặt ra những thách thức,khó khăn chưa từng có đối với các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, ngành ngân hàng được coi là một trong những điểm tựa quan trọng để giúp doanh nghiệp cóthể duy trì hoạt động, phục hồi sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng bền vững. ...

Tất cả được đề cập trong số tạp chí ngân hàng: 

Ngành ngân hàng 2021: Một năm nhìn lại


Thực hiện: