TÀI CHÍNH THUẾ

CPI 2014 thấp: Cơ hội và thách thức

Nguồn: SCTV8 - VITV
22:30 ngày 27/12/2014

CPI năm 2014 tắng 1,84%

 CPI năm 2003 tăng 3,0% 

CPI 2014 thấp nhất 10 nămLạm phát thấp: Chính sách Vĩ Mô cần soay chuyển ra sao?