CHÀO VIỆT NAM 18H

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:00 ngày 27/12/2014

.