TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

QUẢN TRỊ XANH, TÀI CHÍNH XANH XU THẾ TẤT YẾU TRONG THỜI GIAN TỚI

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 27/11/2023

Trong thời gian qua, Việt Nam đã bắt đầu quan tâm và triển khai các kế hoạch hành động, nhằm khởi động, phát triển tài chính xanh, quản trị xanh và đạt được những thành tựu nhất định. Mặc dù, quá trình thúc đẩy tài chính xanh, quản trị xanh tại Việt Nam đang còn gặp nhiều thách thức. Nguyên nhân phần lớn là do tăng trưởng xanh gắn với tài chính xanh còn khá mới mẻ đối với những người làm chính sách, các thành viên thị trường cũng như đối với các định chế tài chính (quỹ đầu tư, ngân hàng). Tuy nhiên, tài chính xanh, quản trị xanh vẫn được đánh giá là xu thế tất yếu trong thời gian tới. Cụ thể việc triển khai tài chính xanh, quản trị xanh ở Việt Nam hiện nay ra sao? Ý kiến nhận định của các chuyên gia về vấn đề này thế nào ?