TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Bức tranh tín dụng Việt 6 tháng đầu năm

Phát sóng 21:35 ngày 27/06/2022

Tại Phiên họp báo thông tin hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2022 vừa qua, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng nhà nước cho biết, trong nửa đầu năm 2022, Ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai chính sách tín dụng, tiền tệ chủ động, linh hoạt với bối cảnh bình thường mới, tập trung tạo điều kiện tăng tín dụng đầu tư vào các lĩnh vực của nền kinh tế, đạt nhiều kết quả tích cực. 

Trong đó, thị trường tài chính - tiền tệ cơ bản ổn định, đếnngày 09/6/2022, tín dụng tăng 8,15% so với cuối năm 2021; duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý, hỗ trợ tích cực nhu cầu tín dụng cho sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện: