TÀI CHÍNH THUẾ

NĐ 41/2020: thêm trợ lực hỗ trợ doanh nghiệp

Phát sóng 21:15 ngày 27/05/2020

98%–Là tổng số doanh nghiệp đang hoạt động sẽ được hưởng lợi từ Nghị định 41/2020,với số thuế 180 000 tỷ đồng được gia hạn, bao gồm thuế giá trị gia tăng , thuếthu nhập cá nhân của hộ cá nhân kinh doanh và người lao động được gia hạn,không chỉ đảm bảo cuộc sống cho người dân trong lúc khó khăn mất việc do đại dịchcovid -19 gây ra, đồng thời giúp cho ngân sách tiêu dùng của cá nhân và khối đầutư tư nhân cũng tăng tương ứng. 

 

Việcban hành Nghị định 41, cùng với chính sách hỗ trợ lãi suất, cho vay ưu đãi và miễn nộp bảo hiểm xã hội sẽ tác động tích cực đến người dân và doanh nghiệp. 

Chính sách này như một liều thuốc trợ lực, tăng cường sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống là tiền đề cho sự phục hồi kinh tế trong tương lai.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng việc hỗ trợ cần đúng đối tượng, tránh tình trạng chính sách bị trụclợi. 

Thực hiện: