CHÀO VIỆT NAM 11H

Nguồn: SCTV8 - VITV
11:00 ngày 27/02/2015

.