INTO VIỆT NAM

Phát sóng 22:30 ngày 27/01/2015

Việt Nam và Hoa Kỳ đã cam kết hoàn thành đàm phấn TPP trong năm nay. - Vốn FDI vào Việt Nam đạt 663 triệu USD trong tháng 1 - Thủ tướng phê chuẩn những chính sách đặc thù cho quảng ninh.