TÀI CHÍNH THUẾ

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 26/06/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2024 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 17/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024. Các giải pháp hỗ trợ thể hiện rõ quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, của các bộ ngành có liên quan để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thêm nguồn lực tài chính lên tới hàng tỷ đồng để giữ ổn định hoạt động kinh doanh, cũng như đầu tư phát triển sản xuất, từ đó giúp doanh nghiệp hồi phục.