CHÀO VIỆT NAM 11H

Nguồn: SCTV8 - VITV
18:00 ngày 25/12/2014

Những tin chính có trong chương trình:

- NHNN triển khai nhiệm vụ ngành Ngân Hàng 2015 

- Tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2014 

- Giảm lãi suất cho vay dự án thí điểm phát triển nông nghiệp 

- Phạt nặng xe quá tải từ đầu năm 2015