ĐỐI THOẠI

Động lực nào cho tăng trưởng kinh tế 2024?

Nguồn: SCTV8 - VITV
19:45 ngày 26/11/2023

Khách mời:

GS.TS Hoàng Văn Cường 

Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội

Ông Phạm Xuân Hoè 

Nguyên Phó Viện trưởng Viện chiến lược ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước

Bà Nguyễn Minh Thảo

Trưởng Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương