TÀI CHÍNH THUẾ

Thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu: Cần sớm có chính sách ưu đãi đầu tư

Nguồn: SCTV8 - VITV
21:35 ngày 24/01/2024

Việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu sẽtạo một mặt bằng chung về thuế tại tất cả các quốc gia, từ đótránh việc cạnh tranh về thuế giữa các nước hiện nay và giảm thiểutình trạng chuyển giá, chuyển lợi nhuận, giữ vững nguồn thu thuế.Đây cũng là chính sách mới và là cơ hội mới cho các nước tham gia nhất là nướccần thu hút đầu tư nước ngoài như Việt Nam.

Tuy nhiên, việc áp thuế tối thiểu toàn cầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợiích các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong thời gian hưởng ưu đãi miễn giảmthuế, có thuế suất thực tế thấp hơn 15%. Nghĩa là ưu đãi về thuế của Việt Namdành cho các doanh nghiệp ngoại sẽ không còn tác dụng, nên có thể ảnh hưởng tớimôi trường đầu tư. Vậy, thời gian tới, Việt Nam sẽ có những giải pháp như thếnào?